messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
folder ข้อบัญญัติตำบล
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เรื่อง การบริหารกิจการประปา (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 58
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เรื่อง การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พุทธศักราช ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 70
ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมสถานประกอบการและดำเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย ยางแผ่น พุทธศักราช 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 434
ข้อบัญญัติตำบลการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 388
ข้อบัญญัติการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 389
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1