messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ ตำบลแห่งการท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย อุ่นใจกับงานป้องกันฯ มุ่งมั่นด้านการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตดี ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชน