messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกใหญ่
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
group สมาชิกสภา
นายสำราญ โคตรมหา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0985238470
นายไพบูลย์ ศรีบุรินทร์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0806786925
นายหนูเจียร สุธงษา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 3 / เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่
โทร : 0986911721
นายวันเพ็ญ จันดาศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 1
โทร : 0653393469
ร.ต.ต.ทองเพ็ชร์ สีโต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 4
โทร : 0821206139
นางอรม ธรรมรังษี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ เขตที่ 5
โทร : 0942915923